Exponenten en machten > Machtsfuncties
12345Machtsfuncties

Verkennen

Opgave V1

Biologen vermoeden dat de relatie tussen de populatiedichtheid `P` (aantal dieren/km2) en het lichaamsgewicht `m` (in kg) bij in het wild levende zoogdieren wordt beschreven door: `P = 400*m^(text(-)1,3)` .

a

Vul deze tabel in (antwoorden in één decimaal nauwkeurig):

`m` in kg `10` `20` `50` `100` `200`
`P` dieren/km2
b

Hoe ziet de grafiek van deze machtsfunctie er uit? Welke asymptoten zijn er?

verder | terug