Exponenten en machten > Machtsfuncties
12345Machtsfuncties

Verkennen

Opgave V1

Biologen vermoeden dat de relatie tussen de populatiedichtheid (aantal dieren/km2) en het lichaamsgewicht (in kg) bij in het wild levende zoogdieren wordt beschreven door: .

a

Vul deze tabel in (antwoorden in één decimaal nauwkeurig):

in kg
dieren/km2
b

Hoe ziet de grafiek van deze machtsfunctie er uit? Welke asymptoten zijn er?

verder | terug