Exponenten en machten > Machtsfuncties
12345Machtsfuncties

Testen

Opgave T1

Geef van de volgende machtsfuncties

  • het domein en het bereik;

  • de intervallen waarop de grafiek dalend dan wel stijgend is;

  • het maximum of minimum (voor zover van toepassing);

  • de asymptoten (voor zover van toepassing).

a

`a(x)=x^5` en `b(x)=x^6`

b

`c(x)=x^(text(-)3)` en `d(x)=x^(text(-)4)`

c

`e(x)=x^ (1/4)` en `f(x)=x^ (3 1/2)`

Opgave T2

Los de volgende vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op.

a

`2 (x+3 ) ^4-10 =500`

b

`10 -2 sqrt(x-4 ) gt 6`

c

`root4 (x) lt 20`

d

`2 (x+1 ) ^3 gt 20`

e

`5 +2 sqrt(x-3 ) lt 20`

verder | terug