Exponenten en machten > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave T1
a

b

c

Ongeveer jaar.

d

passagiers

e

f

Opgave T2
a

; ; de horizontale asymptoot is .

b

; ; de horizontale asymptoot is .

Opgave T3
a

b

c

Opgave T4
a

Met factor .

b

Ongeveer % wordt geabsorbeerd.

c

Ongeveer cm.

d

De groeifactor per mm is ongeveer .

Opgave T5
a

b

De standaardfunctie .

Eerst met vermenigvuldigen ten opzichte van de -as en daarna de translatie van ten opzichte van de -as.

c

Opgave T6
a

en .

b

en

c

voor   .

Opgave T7
a

Dat duurt ongeveer minuten.

Nee, als , dan minuten.

b

.

Nee, de totale braadtijd is niet recht evenredig met een macht van het gewicht.

Opgave A1Radioactief verval
Radioactief verval
a

b

Los op , dus . De GR geeft , dus jaar en maand.

c

Los op . GeoGebra, Desmos of een grafische rekenmachine: jaar.
Je kunt ook met logaritmen werken: jaar.

d

Er is dan nog mg radium-228 over, dat is keer halveren.
Dus jaar.

Opgave A2Vissen in het Grevelingenmeer
Vissen in het Grevelingenmeer
a

Het aantal volwassen vissen in een bepaald jaar bereken je zo:

b

Doen, gebruik je GR.

c

Begin met . Uit volgt . Gebruik bijvoorbeeld om te berekenen.

d

De groei wordt op den duur steeds langzamer.

Opgave A3Kijkafstand
Kijkafstand
a

kun je berekenen met de stelling van Pythagoras in . (Beredeneer eerst dat rechthoekig is!) Daarin is gelijk aan de straal van de aarde, dus m. En dus is: . En dus is .

Hieruit volgt:

b

Omdat heel veel kleiner is dan kun je verwaarlozen.

c

Eigen antwoord.

d

En?

verder | terug