Logaritmen > Logaritmen
12345Logaritmen

Voorbeeld 1

Het aantal passagiers dat jaarlijks gebruikmaakt van een vliegveld, groeit de laatste jaren met % per jaar.
In 2018 maakten passagiers gebruik van het vliegveld.

Over hoeveel jaar is dat aantal gestegen tot meer dan passagiers per jaar?

> antwoord

Het aantal passagiers is met het aantal passagiers en de tijd in jaren.

Je moet oplossen: .

Gebruik hierbij de log-knop van je rekenmachine.

jaar na 2018 zijn er voor het eerst meer dan passagiers op dit vliegveld.
Dat is in 2035.

Opgave 5

Bekijk het Voorbeeld 1.

a

Bereken na hoeveel jaar het aantal passagiers per jaar de gaat overstijgen als de groei zo door gaat.

b

Bereken de verdubbelingstijd van de groei van het jaarlijkse aantal passagiers in maanden nauwkeurig.

Opgave 6

Een hoeveelheid neemt per dag met % af.

a

Bepaal de bijbehorende groeifactor.

b

Na hoeveel dagen is deze hoeveelheid gehalveerd?
Stel een vergelijking voor dit probleem op en los deze vergelijking op met behulp van logaritmen.

verder | terug