Logaritmen > Logaritmen
12345Logaritmen

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen op. Schrijf de oplossing als logaritme en geef daarna een benadering in twee decimalen nauwkeurig.

a

`6 * 2^x = 180`

b

`1050 *0,98^t=800`

Opgave T2

Vereenvoudig deze uitdrukkingen tot één logaritme.

a

`\ ^2log(7)+\ ^2log(5)`

b

`\ ^3log(51)-\ ^3log(17)`

c

`\ ^(1/3)log(3)+3*\ ^(1/3)log(9)`

verder | terug