Logaritmen > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Toepassen

De effectieve geluidsdruk (in pascal, Pa = Nm-2 dus newton per m2) is een maat voor de druk op je trommelvlies. De waarden van variĆ«ren echter nogal: de gehoordrempel ligt bij ongeveer Pa, de pijngrens bij  Pa. Daarom voerde Alexander Graham Bell een praktischer grootheid in, het geluidsdrukniveau uitgedrukt in decibel, dB. Het verband tussen en wordt gegeven door

Hierin is Pa, de gehoorgrens.

Je kunt je afvragen hoe groot de effectieve geluidsdruk van een rijdende bromfiets ( dB) is.
En hoeveel dB het geluidsdrukniveau van twee van die brommers bedraagt.

Opgave A1

Bekijk de formule van Bell voor het geluidsdrukniveau.

a

Hoe groot is de effectieve geluidsdruk van een rijdende bromfiets ( dB)?

b

Hoeveel dB bedraagt het geluidsdrukniveau van twee van die brommers?

Opgave A2

Bekijk weer de formule van de effectieve geluidsdruk. Neem ook nu Pa.

a

In een bibliotheek is het erg rustig met een geluidsdrukniveau van ongeveer dB. Hoeveel bedraagt daar de effectieve geluidsdruk?

b

Je loopt op de stoep, het autoverkeer levert een geluidsdrukniveau van ongeveer dB. Iemand zet opeens een elektrische drilboor aan van dB. Hoeveel bedraagt het totale geluidsdrukniveau op dat moment?

c

Als het geluidsdrukniveau tijdens een concert toeneemt van naar dB, hoeveel keer zo groot wordt dan de effectieve geluidsdruk?

verder | terug