Logaritmen > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Toepassen

De effectieve geluidsdruk `p` (in pascal, `1` Pa = `1` Nm-2 dus `1` newton per m2) is een maat voor de druk op je trommelvlies. De waarden van `p` variĆ«ren echter nogal: de gehoordrempel ligt bij ongeveer `0,00002` Pa, de pijngrens bij `200`  Pa. Daarom voerde Alexander Graham Bell een praktischer grootheid in, het geluidsdrukniveau `L` uitgedrukt in decibel, dB. Het verband tussen `L` en `p` wordt gegeven door

`L=20 *log(p/ (p_0) )`

Hierin is `p_0 =0,00002` Pa, de gehoorgrens.

Je kunt je afvragen hoe groot de effectieve geluidsdruk van een rijdende bromfiets ( `75` dB) is.
En hoeveel dB het geluidsdrukniveau van twee van die brommers bedraagt.

Opgave A1

Bekijk de formule van Bell voor het geluidsdrukniveau.

a

Hoe groot is de effectieve geluidsdruk van een rijdende bromfiets ( `75` dB)?

b

Hoeveel dB bedraagt het geluidsdrukniveau van twee van die brommers?

Opgave A2

Bekijk weer de formule van de effectieve geluidsdruk. Neem ook nu `p_0 = 0,00002` Pa.

a

In een bibliotheek is het erg rustig met een geluidsdrukniveau van ongeveer `35` dB. Hoeveel bedraagt daar de effectieve geluidsdruk?

b

Je loopt op de stoep, het autoverkeer levert een geluidsdrukniveau van ongeveer `55` dB. Iemand zet opeens een elektrische drilboor aan van `95` dB. Hoeveel bedraagt het totale geluidsdrukniveau op dat moment?

c

Als het geluidsdrukniveau tijdens een concert toeneemt van `110` naar `130` dB, hoeveel keer zo groot wordt dan de effectieve geluidsdruk?

verder | terug