Logaritmen > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Testen

Opgave T1

Een hoeveelheid bacteriën groeit met de tijd (in uren) volgens .

a

Herleid deze formule zo, dat is uitgedrukt in .

b

Maak de grafiek die bij de formule uit a hoort.

c

Los op: .

Opgave T2

Het verband tussen de (gemiddelde) lengte in cm en het (gemiddelde) gewicht in kg voor kinderen tussen en jaar wordt gegeven door de formule

De constante hangt af van de leefomstandigheden. Voor de westerse wereld geldt (in één decimaal nauwkeurig).

a

Hoe zwaar is een gemiddelde westerse twaalfjarige als ze m lang is?

b

Herleid de gegeven formule naar de vorm .

verder | terug