Logaritmen > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Testen

Opgave T1

Een hoeveelheid bacteriën groeit met de tijd `t` (in uren) volgens `B = 150*1,4^t` .

a

Herleid deze formule zo, dat `t` is uitgedrukt in `B` .

b

Maak de grafiek die bij de formule uit a hoort.

c

Los op: `t gt 5` .

Opgave T2

Het verband tussen de (gemiddelde) lengte `L` in cm en het (gemiddelde) gewicht `G` in kg voor kinderen tussen `6` en `13` jaar wordt gegeven door de formule

`L=125*log(G/ (G_0) )`

De constante `G_0` hangt af van de leefomstandigheden. Voor de westerse wereld geldt `G_0 =2,4` (in één decimaal nauwkeurig).

a

Hoe zwaar is een gemiddelde westerse twaalfjarige als ze `1,30` m lang is?

b

Herleid de gegeven formule naar de vorm `L = a log(G) + b` .

verder | terug