Logaritmen > Vergelijkingen en ongelijkheden
12345Vergelijkingen en ongelijkheden

Voorbeeld 2

Los algebraïsch op: `\ ^2log(x)+\ ^2log(x+2 )=3`

> antwoord
`\ ^2log(x)+\ ^2log(x+2 )` `=` ` 3`
`\ ^2log(x(x+2))` `=` `3`
`\ ^2log(x^2+2x) ` `=` `3`
`x^2+2x` `=` `2^3`
` x^2+2x-8 ` `=` `0`
`x` `=` `text(-)4 vv x=2`

Vanwege het domein van de eerste logaritme geldt `x>0` . Alleen de oplossing `x=2` voldoet hieraan en dit is de enige oplossing.

Opgave 5

Los algebraïsch op: `\ ^6log(x)+\ ^6log(x-1 )=1`

Opgave 6

Los de vergelijkingen algebraïsch op.

a

`log(2 x)-log(x-1 )=2`

b

`\ ^3log(x-2 )=1 +5 *\ ^3log(2 )`

verder | terug