Logaritmen > Vergelijkingen en ongelijkheden
12345Vergelijkingen en ongelijkheden

Uitleg

Los op: `log(x) + 1 ge 3*log(x)` .

  • Los de bijbehorende vergelijking op:
    `log(x) + 1 = 3*log(x)` geeft `2*log(x)=1` en `log(x)=0,5` zodat `x = 10^(0,5) ~~ 3,16` .

  • Maak de grafieken van `f(x) = log(x)+1` en `g(x) =3*log(x)` .
    Lees de oplossing uit de figuur af.
    Houd rekening met de domeinen van beide functies.

  • De oplossing is `0 lt x le 3,16` .

Opgave 1

In de Uitleg zie je hoe een vergelijking met meerdere logaritmen kan worden opgelost. Los op dezelfde manier op:

a

`4*log(x) ge 1 - log(x)`

b

`\ ^2log(x) - 1 gt 2*\ ^2log(x)`

Opgave 2

Gegeven is de functie `f(x)=3*\ ^2log(x-1)+16` .

a

Bepaal de asymptoot, het domein en het bereik van `f` .

b

Los de ongelijkheid `f(x) ≤ 38` op.

verder | terug