Logaritmen > Vergelijkingen en ongelijkheden
12345Vergelijkingen en ongelijkheden

Voorbeeld 1

Los op: `10 +7 *\ ^3log(x+1 )≤45`

> antwoord

Los bijbehorende vergelijking op:

`10 + 7*\ ^3log(x+1)` `=` `45`
`\ ^3log(x+1)` `=` `5`
`x+1` `=` `3^5`
`x` `=` `242`

Maak de grafieken van: `y_1 =10 +7 *\ ^3log(x+1 )` en `y_2 =45` .

Gebruik het domein `langle text(-)1, →rangle` , de uitkomst `x=242` en `y_2=45` om de vensterinstellingen te bepalen.

Lees af:  `text(-)1 < x ≤ 242` .

Opgave 3

Gegeven is de functie `f` met `f(x)=1 +4 *\ ^(0,5)log(x+5 )`

a

Los algebraïsch op: `f(x)=text(-)3`

b

Geef een vergelijking van de asymptoot van de grafiek van `f` en bepaal het domein en bereik van `f` .

c

Los op: `f(x)≥text(-)3`

Opgave 4

Maak de grafieken van de functies `f(x)=\ ^2log(x)` en `g(x)=\ ^2log(2 -x)` .

a

Bepaal van beide functies de vergelijking van de asymptoot.

b

Bepaal van beide functies het domein.

c

Los algebraïsch op: `f(x)=g(x)`

d

Los op: `f(x)>g(x)`

verder | terug