Logaritmen > Vergelijkingen en ongelijkheden
12345Vergelijkingen en ongelijkheden

Testen

Opgave T1

Los algebraïsch op en geef het antwoord in twee decimalen nauwkeurig:

a

`4 + \ ^2log(x-5 )=0`

b

`5 - log(x)= 3log(x)`

c

`\ ^ (1/2) log(x)+\ ^ (1/2) log(2 x)=0`

Opgave T2

Gegeven zijn de functies `f` en `g` met voorschriften `f(x)=\ ^3log(2 x)` en `g(x)=\ ^3log(6 -x)` .

a

Bepaal het domein, bereik en de asymptoot van beide functies.

b

Bereken voor welke `x` geldt `f(x)=text(-)2` .

c

Los algebraïsch op: `f(x)>9` .

d

Bereken voor welke `x` geldt `g(x)=0` .

e

Los algebraïsch op: `f(x)=g(x)` .

f

Los op: `f(x)≥g(x)` .

Opgave T3

Het verband tussen de (gemiddelde) lengte `L` in cm en het (gemiddelde) gewicht `G` in kg voor kinderen tussen `6` en `13` jaar wordt gegeven door de formule

`L = 125*log(G/ (G_0) )`

De constante `G_0` hangt af van de leefomstandigheden. Voor de westerse wereld geldt `G_0 = 2,4` (in één decimaal nauwkeurig).

a

Herleid de gegeven formule naar de vorm `G = a*10^(k*L)` .

b

Hoeveel weegt een gemiddelde westerse twaalfjarige als ze `1,30` m lang is?

verder | terug