Logaritmen > Vergelijkingen en ongelijkheden
12345Vergelijkingen en ongelijkheden

Theorie

Voor de logaritmische vergelijking `\ ^(g)log(x)=a` moet gelden:
`g>0` en `g≠1` en `x>0` .

De oplossing vind je door aan beide zijden de inverse bewerking van de
logaritme toe te passen:
`\ ^(g)log(x)=a` geeft `g^(\ ^glog(x))=g^a` en hieruit volgt `x=g^a`

Een logaritmische ongelijkheid van de vorm `\ ^(g)log(x) < a` kun je zo oplossen:

  • Los de bijbehorende vergelijking `\ ^(g)log(x)=a` op.

  • Maak de grafieken van `y_1 =\ ^(g)log(x)` en `y_2 =a` .

  • Lees de oplossing uit de grafiek af. Let op het domein (en de verticale asymptoot) van de logaritme.

Bij ingewikkelde vergelijkingen waarin meerdere logaritmen voorkomen, heb je vaak ook nog de eigenschappen van het optellen of aftrekken van logaritmen nodig. Soms moet je van grondtal wisselen.

verder | terug