Logaritmen > Logaritmische schalen
12345Logaritmische schalen

Toepassen

bron: bromtonen.nl

De effectieve geluidsdruk `p` (pascal, `1` Pa `=1` N/m2) is een maat voor de druk op je trommelvlies. De waarden van `p` variëren echter nogal: de gehoordrempel ligt bij ongeveer `0,00002` Pa `= 20` µPa, de pijngrens bij `200` Pa. Daarom voerde Alexander Graham Bell een praktischer grootheid in, het geluidsdrukniveau `L` uitgedrukt in decibel (dB).

Je ziet hier hoe die decibelschaal samenhangt met de geluidsdruk in µPa.

Er is uit deze figuur een verband tussen `L` en `p` af te leiden.

Opgave A1

Bekijk hoe de decibelschaal er uitziet en hoe het geluidsdrukniveau `L` samenhangt met de geluidsdruk `p` .

a

Hoe zie je aan de figuur dat de decibel schaal een logaritmische schaal is?

Als je de geluidsdruk `p` uitzet tegen het geluidsdrukniveau `L` heb je een enkellogaritmisch assenstelsel. De bijbehorende formule heeft dus de vorm `p = b*g^L` .

b

Stel deze formule op.

Je kunt ook het geluidsdrukniveau uitdrukken in de geluidsdruk.
Je stelt dan een formule op voor `L(p)` .

c

Laat zien, dat `L = 20*log(p) - 94` .

Opgave A2

Voor het geluidsdrukniveau `L` (dB) afhankelijk van de effectieve geluidsdruk `p` (pascal, Pa) geldt `L = 20*log(p/(0,00002))` .

a

In een bibliotheek is het erg rustig met een geluidsdrukniveau van ongeveer `35` dB. Hoeveel bedraagt daar de effectieve geluidsdruk?

b

Je loopt op de stoep, het autoverkeer levert een geluidsdrukniveau van ongeveer `55` dB. Iemand zet opeens een elektrische drilboor aan van `95` dB. Hoeveel bedraagt het totale geluidsdrukniveau op dat moment?

c

Als het geluidsdrukniveau tijdens een concert toeneemt van `110` naar `130`  dB, hoeveel keer zo groot wordt dan de effectieve geluidsdruk?

verder | terug