Logaritmen > Logaritmische schalen
12345Logaritmische schalen

Verkennen

Opgave V1

Exponentiële groei is ook nogal explosieve groei. Vaak heb je al snel te maken met veel grotere getallen dan waarmee je begon.

Bij bacteriegroei in een petrischaaltje kan het verloop van de hoeveelheid bacteriën `B` worden gegeven door de formule `B(t) = 2 *2^t` met `t` in uren.

a

Laat zien, dat deze groeiformule kan worden geschreven als `log(B) = log(2) * t + log(2)` .

b

Waarom is de grafiek van `log(B)` als functie van `t` een rechte lijn?

c

Teken de grafiek van `log(B)` als functie van `t` .

d

Lees uit je grafiek af bij welke waarde van `t` geldt `B=100` .

verder | terug