Logaritmen > Logaritmische schalen
12345Logaritmische schalen

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • werken met enkellogaritmisch papier bij exponentiële functies;

  • werken met dubbellogaritmisch papier bij machtsfuncties.

Voorkennis:

  • werken met exponentiële functies en logaritmische functies;

  • vergelijkingen en ongelijkheden met exponenten of logaritmen oplossen onder andere met behulp van de rekenregels;

  • logaritmische functies herleiden naar exponentiële functies en omgekeerd;

  • het begrip logaritmische schaalverdeling.

verder | terug