Logaritmen > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave T1
a

Het duurt ongeveer `4` jaar.

b

Verdubbeld: ongeveer `6,64` jaar

Verdrievoudigd: ongeveer `10,53` jaar

Verzesvoudigd: ongeveer `17,17` jaar

`\ ^(1,11)log(2 )+\ ^(1,11)log(3 )~~6,64+10,53~~17,2` en `\ ^(1,11)log(2*3)=\ ^(1,11)log(6 )~~17,2`

Opgave T2

De dikte is ongeveer `22`  mm.

Opgave T3
a

`x=7`

b

`\ ^2log(x)=5 -\ ^2log(10 ) = \ ^2log(32) - \ ^2log(10) = \ ^2log(32/10)` , dus `x=3,2` .

c

`x=6,25`

d

`5 < x≤262149`

Opgave T4
a

`text(D)_(f)=langletext(-)10, →rangle` , `text(B)_(f)=ℝ` en de verticale asymptoot is `x=text(-)10` .

`text(D)_(g)=langle←, 0 rangle` , `text(B)_(g)=ℝ` en de verticale asymptoot is `x=0` .

b

Het nulpunt van `f` is `x=text(-)9` .

Het nulpunt van `g` is `x=text(-)1` .

c

`text(-)10 ≤x < text(-)9,999`

d
`h(x)` `=` `log(x+10 )+4+log(text(-)x)`
`log(x+10 )+4+log(text(-)x) ` `=` `log(x+10 )+log(10^4)+log(text(-)x)`
`log(x+10 )+log(10^4)+log(text(-)x) ` `=` `log(text(-)10^4x(x+10))`
`log(text(-)10^4x(x+10)) ` `=` `log(text(-)100000 x-10000 x^2)`
Opgave T5
a

Voer in: `y=text(-)15*log(x/1010)` .

Venster bijvoorbeeld: `[0, 1500]xx[text(-)10, 15]` . De TI-84 geeft:

b

Het vliegt op `6`  km hoogte.

c

`p=p_0*(10^(text(-)1/15))^h~~p_0*0,858^h`

d

`h=text(-)15*log(p/p_0)=text(-)15 *(log(p)-log(p_0 ))=text(-)15 log(p)+15 log(p_0 )` .

De grafiek van `h` vind je door die van `y=text(-)15 *log(p)` in de `y` -richting `15 *log(p_0 )` te verschuiven.

e

Het vliegt op ongeveer `3192`  m hoogte.

Opgave T6
a

`1000` bacteriën.

b

`A_1 =1000 *2,37^t` (0 graden).

`A_2 =1000 *5,62^t` (4 graden).

c

Ongeveer `5622` keer zoveel.

d

Ongeveer `9,6` uur.

e

De verdubbelingstijd bij 6 °C is ongeveer `4,3` uur.

De verdubbelingstijd bij 10 °C is ongeveer `1,5` uur.

Opgave T7

`log(W) = log(10^(text(-)5,5)) + log(L^(3,1)) = log(10^(text(-)5,5) * L^(3,1))`
Dit geeft:  `W = 10^(text(-)5,5) * L^(3,1)`

Opgave T8
a

`log(5)~~0,7` . In de grafiek lees je af dat dan `log(H)~~text(-)1,6` , dus `H~~0,025` .

Het gemiddelde hersengewicht van volwassen katten is ongeveer `25` gram.

b

Ongeveer `383` gram.

c

`H~~0,008*G^0,767`

Dus `a~~0,008` en `b=0,767` .

Opgave A1Windsnelheid
Windsnelheid
a

`(Delta) / (Delta h)= (4,3 -1,2) / (80 -10 ) ≈0 ,0443` .
`h=80` en `W=4,3` invullen in `W=0,0443 h+b` geeft `b≈0 ,761` en dus `a≈0 ,044` .

b

`6,0 =5,76 *m*log(10/ (10 *0,12))` , dus `m≈0,542` .
`W=5,76 *0,542 *log((5,7)/(0,542))=8,4` , dus de gevraagde windsnelheid is ongeveer `8,4` (m/s)

c

`5,76 *0,45 *log(60/r)=1,3 *5,76 *0,45 *log(20/r)`
geeft met de GR `r≈0,51` .

Opgave A2Tornado's
Tornado's
a

De intensiteit is `3` .

b

De minimale waarde van `v` is ongeveer `81,3` .

c

`F~~0,52T-0,10` met `a~~0,52` en `b~~0,10` .

Opgave A3Honing
Honing
a

Uit de grafiek blijkt dat een hogere temperatuur een lagere halfwaardetijd geeft. Een lagere halfwaardetijd geeft een snellere afname van het diastasegetal. De honing kan dus beter bij een lage temperatuur worden bewaard.

b

Bij `25`  °C is de halfwaardetijd ongeveer `500` en dat is `500/365≈1,37` jaar.

`g^(1,37)=1/2` geeft `g_j≈0,603` .

Per drie jaar is dat `0,219` en `28*0,219=6,136` , wat dan het diastasegetal is.
Na drie jaar is de honing bakkershoning.

c

Los op: `27*0,5^(1/24)=8`
Het antwoord is ongeveer `42` uur (of `43` uur).

verder | terug