Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
12345Sinus- en cosinusfuncties

Oefenen

Opgave 10

Gegeven is de functie `f` door `f(x) = sin(x)` met domein `[text(-)pi, 3pi]` .

a

Maak de grafiek van `f` .

b

`sin(0,25) = 0,247...` Voor welke waarden van `x` geldt ook `sin(x) = 0,247...` ?

Opgave 11

Gegeven is de functie `f` door `f(x) = cos(x)` met domein `[text(-)pi, 3pi]` .

a

Maak de grafiek van `f` .

b

`cos(0,25) = 0,968...` Voor welke waarden van `x` geldt ook `cos(x) = 0,968...` ?

Opgave 12

Geef alle exacte waarden van `x` waarvoor geldt:

a

`sin(x) = 0,5`

b

`cos(x) = text(-)0,5`

c

`sin(x) = text(-)1`

d

`cos(x) = text(-)1/2 sqrt(3)`

Opgave 13

Gegeven is de functie `f(x)=text(-)sin(x-3)+2` met domein `[0,4pi]` .

a

Maak de grafiek van `f` .

b

Hoe ontstaat door transformaties de grafiek van `f` uit die van `y=sin(x)` ?

c

Bepaal de coördinaten van de toppen.

Opgave 14

Gegeven is de functie `f(x)=0,5cos(x+pi)+4` met domein `[text(-)2pi,4pi]` .

a

Maak de grafiek van `f` .

b

Hoe ontstaat door transformaties de grafiek van `f` uit die van `y=cos(x)` ?

c

Geef de coördinaten van de toppen.

verder | terug