Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
12345Sinus- en cosinusfuncties

Voorbeeld 2

Maak de grafiek van `y=cos(x)` op het domein `[text(-)2pi, 4pi]` .

`cos(3/4 pi) = text(-)1/2sqrt(2)`
Voor welke andere waarden op het domein is de cosinus even groot?

> antwoord

Je ziet dat `cos(3/4pi)=cos(text(-)3/4pi)=text(-)1/2sqrt(2)` .

De periode van `y=cos(x)` is `2pi` .
Daarom geldt dat `cos(x)=text(-)1/2sqrt(2)` als: `x=3/4pi+k*2pi vv x=text(-)3/4pi+k*2pi`

Op het gegeven domein is `cos(x)=1/2sqrt2` voor:
`x=text(-)1 1/4pi vv x= text(-)3/4pi vv x=3/4pi vv x=1 1/4pi vv x=2 3/4pi vv x=3 1/4pi` .

Opgave 7

Bestudeer Voorbeeld 2.

Voor welke waarden uit het gegeven domein geldt: `cos(x) = text(-)1/2 sqrt(3)` ?

verder | terug