Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
12345Sinus- en cosinusfuncties

Uitleg

Je ziet weer de grafieken van `y = sin(x)` en `y = cos(x)` .

Kies je `alpha = 45^@ = 1/4 pi` , dan zijn `MQ` en `PQ` gelijk.
Met behulp van de stelling van Pythagoras vind je dan `sin(45°)=sin(1/4pi)=1/2sqrt(2)` .
Aan de grafieken (en ook in de eenheidscirkel) zie je dat er nog veel meer `x` -waarden zijn met dezelfde exacte uitkomst, namelijk `sin(x) = 1/2sqrt(2)` als `x = 1/4pi + k*2pi vv x = pi - 1/4pi + k*2pi` .

En ook is `cos(x) = 1/2sqrt(2)` als `x = 1/4pi + k*2pi vv x = text(-)1/4pi + k*2pi` .

En er zijn meer `x` -waarden waarvan de sinus en de cosinus exact te berekenen zijn.

In de tabel staan enkele exacte waarden van de sinus en cosinus waarbij de hoek in graden en in radialen is gegeven.

hoek (graden) `0^@` `30^@` `45^@` `60^@` `90^@`
hoek (radialen) `0` rad `1/6 pi` rad `1/4 pi` rad `1/3 pi` rad `1/2 pi` rad
sinus `0` `1/2` `1/2sqrt(2)` `1/2sqrt(3)` `1`
cosinus `1` `1/2sqrt(3)` `1/2sqrt(2)` `1/2` `0`

Met behulp van de symmetrie van de eenheidscirkel kun je ook de exacte waarde van bijvoorbeeld `sin(1 1/4pi)` bepalen. Er geldt bijvoorbeeld dat:
`sin(1 1/4pi)=text(-)sin(1/4pi)=text(-)1/2sqrt(2)` .

Opgave 3

In Uitleg 2 zie je dat `sin(1/4 pi) = 1/2 sqrt(2)` .

a

Leid dit zelf af door in `Delta MQP` de stelling van Pythagoras toe te passen.

b

Ga nu zowel in de eenheidscirkel als in de grafiek na, dat `sin(x) = 1/2sqrt(2)` als `x = 1/4pi + k*2pi vv x = 3/4pi + k*2pi` .

c

Schrijf alle waarden van `x` op waarvoor `sin(x) = text(-)1/2sqrt(2)` .

d

Leg uit waarom `cos(x) = 1/2sqrt(2)` als `x = 1/4pi + k*2pi vv x = text(-)1/4pi + k*2pi` .

Opgave 4

In Uitleg 2 zie je een tabel met exacte uitkomsten voor sinus en cosinus bij enkele hoeken. Al deze waarden kun je zelf afleiden.

a

Kies `x = 1/6 pi` . `Delta MQP` is nu de helft van een gelijkzijdige driehoek waarvan `MQ` de symmetrieas is.
Leg uit dat `sin(1/6 pi) = 1/2` en `cos(1/6 pi) = 1/2 sqrt(3)` .

b

Hoe leid je af dat `sin(1/3 pi) = 1/2 sqrt(3)` ?

verder | terug