Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
12345Sinus- en cosinusfuncties

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • de grafieken van `y=sin(x)` en `y=cos(x)` tekenen met `x` in radialen;

  • werken met de periodiciteit van deze grafieken;

  • werken met exacte waarden van sinus en cosinus.

Voorkennis:

  • werken met graden en radialen;

  • een grafiek tekenen op de grafische rekenmachine en dan uit de grafiek `x` vinden, als `y` gegeven is;

  • symmetrie in grafieken gebruiken.

verder | terug