Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
12345Sinus- en cosinusfuncties

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen exact op.

a

`sin(x) = text(-)1/2 sqrt(2)`

b

`cos(x) = 1/2 sqrt(3)`

Opgave T2

Gegeven is de functie `h(t) = 10sin(t-2) + 5` .

a

De grafiek van deze functie kan ontstaan uit de grafiek van `h = sin(t)` .
Welke transformaties moet je dan toepassen?

b

Bepaal het bereik van de gegeven functie.

verder | terug