Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
12345Vergelijkingen met sin en cos

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • de vergelijking `sin(x)=c` oplossen, ook exact indien mogelijk;

  • de vergelijking `cos(x)=c` oplossen, ook exact indien mogelijk;

  • vergelijkingen met getransformeerde sinus- en cosinusfuncties oplossen.

Voorkennis:

  • de grafieken van `y=sin(x)` en `y = cos(x)` tekenen met `x` in radialen;

  • de periodiciteit van deze grafieken toepassen, met name bij exacte waarden van sin en cos.

verder | terug