Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
12345Vergelijkingen met sin en cos

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a


Als de éne waarde is, is de andere .

b


Als de éne waarde is, is de andere , of gewoon .

Opgave V2

Bekijk eventueel nog de tabel in de theorie .

Opgave 1
a


b


Opgave 2
a

b

Opgave 3

Omdat .

Opgave 4
a


b


Opgave 5
a


Korter:

b

Opgave 6
a


b

Bekend is .
De grafiek geeft
of

c

en

Opgave 7
a

Op geeft dat .

b

Uit a volgt:

Op geeft dat:

c

Opgave 8
a

Op het interval zie je de grafiek twee keer heen en weer gaan.

b

Omdat je tijdens het oplossen niet uitkomt op .

c

Nu gaat de oplossing zo:

beide zijden

beide zijden

gebruiken

beide zijden

Opgave 9
a

b

a

geeft

Opgave 10
a


b


c


d


Opgave 11
a

b

c

d

Opgave 12
a

Bekend is , dit geeft .

b

c

d

en .
Dus .
Oplossing: .

Opgave 13
a


b

geeft

c

Opgave 14
a

b

Op :

Opgave A1

De golfplaat beslaat precies periodes. geeft en dus .
Tussen de punten die horen bij zit steeds een volledige periode.
Voor het vijfde van die punten is en dus .
De breedte van de golfplaat is inderdaad ongeveer cm.

Opgave A2

geeft .
De breedte van het blokje is ongeveer cm (of mm).

Opgave T1
a

b

c

Opgave T2
a

De gevraagde nulpunten zijn en .

b

.

verder | terug