Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
12345Vergelijkingen met sin en cos

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier de grafieken van en ontstaan door punt over de eenheidscirkel met middelpunt te bewegen.

a

Bij hoeveel waarden van binnen één omwenteling is de sinus gelijk aan ?
Welke verband is er tussen die twee waarden?

b

Bij hoeveel waarden van binnen één omwenteling is de cosinus gelijk aan ?
Welke verband is er tussen die twee waarden?

Opgave V2

Ga even na of je de exacte waarden van weet bij .
En hetzelfde voor de exacte waarden bij .

verder | terug