Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
12345Vergelijkingen met sin en cos

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier de grafieken van `y = sin(x)` en `y = cos(x)` ontstaan door punt `P` over de eenheidscirkel met middelpunt `M` te bewegen.

a

Bij hoeveel waarden van `x` binnen één omwenteling is de sinus gelijk aan `0,5` ?
Welke verband is er tussen die twee waarden?

b

Bij hoeveel waarden van `x` binnen één omwenteling is de cosinus gelijk aan `0,5` ?
Welke verband is er tussen die twee waarden?

Opgave V2

Ga even na of je de exacte waarden van `x` weet bij `sin(x) = 0, 1/2, 1/2sqrt(2), 1/2sqrt(3), 1` .
En hetzelfde voor de exacte waarden bij `cos(x) = 0, 1/2, 1/2sqrt(2), 1/2sqrt(3), 1` .

verder | terug