Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
12345Vergelijkingen met sin en cos

Practicum

Met AlgebraKIT kun je oefenen met het oplossen van vergelijkingen met sinus en cosinus. Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
Met krijg je een nieuwe opgave.

verder | terug