Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
12345Vergelijkingen met sin en cos

Oefenen

Opgave 10

Bekijk de grafiek van `f(x)=sin(x)` .
Los op. Geef waar mogelijk exacte oplossingen. Rond anders af op drie decimalen.

a

`sin(x)=0,35`

b

`sin(x)=text(-)0,35`

c

`sin(x)=1/2sqrt(3)`

d

`sin(x)=text(-) 1/2sqrt(2)`

Opgave 11

Bekijk de grafiek van `f(x)=cos(x)` .
Los de vergelijkingen op. Geef waar mogelijk exacte oplossingen en anders benaderingen in drie decimalen.

a

`cos(x)=0,35`

b

`cos(x)=text(-)0,35`

c

`cos(x)=1/2sqrt(3 )`

d

`cos(x)=text(-) 1/2sqrt(2 )`

Opgave 12

Geef alle oplossingen.

a

`sin(x)=0,5`

b

`sin(x)=sin(0,5)`

c

`sin(0,5)=x`

d

`sin(x)=cos(0,5)`

Opgave 13

Los exact op.

a

`3cos(x)+1=2,5`

b

`sin(3x)=1/2`

c

`cos(1/2x)=text(-)1/2sqrt(3)`

Opgave 14

Gegeven is de functie `g` met `g(x)=3 cos(2 x)` op `[0, 4pi]` .

a

Bereken exact de nulpunten van `g` .

b

Los exact op: `g(x)=1 1/2`

verder | terug