Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
12345Vergelijkingen met sin en cos

Testen

Opgave T1

Bekijk de grafiek van `f(x)=cos(x)` . Los op. Geef waar mogelijk exacte oplossingen en anders benaderingen in drie decimalen.

a

`cos(x)=0,95`

b

`cos(x)=text(-)0,95`

c

`cos(x)=text(-) 1/2`

Opgave T2

Gegeven is de functie `f(x)=4 cos(x)+1` op `[text(-)2 pi, 2 pi ]` .

a

Bereken alle nulpunten van de grafiek van `f` in twee decimalen.

b

Los op `f(x) < 0` .

verder | terug