Periodieke functies > Sinusoïden
12345Sinusoïden

Oefenen

Opgave 8

De grafieken van de functies zijn sinusoïden. Geef van iedere sinusoïde de periode en de amplitude en maak de grafiek zodat je twee periodes ziet.

a

b

c

d

Opgave 9

Los algebraïsch op. Rond indien nodig af op drie decimalen.

a

b

c

d

Opgave 10

Gegeven is de functie met op .

a

Bepaal algebraïsch het bereik van .

b

Bereken exact alle nulpunten van deze functie.

Opgave 11

De hoogte boven de grond van iemand die zich in een reuzenrad bevindt, kun je beschrijven door:

Hierin is uitgedrukt in meter en in seconden.

a

Maak de grafiek van .

b

De getallen en uit de formule hebben een betekenis voor het reuzenrad. Welke betekenis?

c

Na één periode is het reuzenrad precies één keer rondgedraaid. Bepaal de periode in seconden.

d

Bereken hoelang een bakje van een reuzenrad zich hoger dan  meter boven de grond bevindt.

verder | terug