Periodieke functies > Sinusoïden
12345Sinusoïden

Voorbeeld 1

Bekijk de figuur met daarin een deel van de grafiek van: .

Bepaal de periode, de amplitude en de evenwichtsstand.
Bereken de toppen van de grafiek.

Los op: .

> antwoord

De periode is .

De amplitude is en de evenwichtsstand is , dus het maximum is en het minimum is .

Bij de standaardsinus zitten de maxima bij .

Voor de maxima geldt dus:

Voor de minima geldt:

De toppen zijn en .

Los op:

In drie decimalen is de oplossing .

Opgave 4

Gegeven is de functie: .

a

Bepaal de periode, de amplitude, de evenwichtsstand en maak de grafiek van .

c

Bereken de coördinaten van alle toppen.

c

Los exact op: .

Opgave 5

Gegeven is de functie met .

a

Bepaal de periode, de amplitude, de evenwichtsstand en maak de grafiek van .

b

Bereken de toppen van de grafiek van .

c

Los op: .
Rond af op drie decimalen.

verder | terug