Periodieke functies > Sinusoïden
12345Sinusoïden

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier de grafiek van de hoogte van een tip (punt  `P` ) van een wiek van een windmolen boven de begane grond. Er geldt:

`h = 10*sin((2pi)/8*t) + 28`

waarin `h` de hoogte van punt `P` in meter en `t` de tijd in seconden is.

a

Wat stellen de getallen `10` en `28` in deze formule voor?

b

En wat is de betekenis van het getal `8` ?
Waarom staat er in de formule `(2pi)/8` ?

b

Bij dit soort periodieke verschijnselen worden vaak de termen evenwichtsstand, amplitude (maximale uitwijking uit de evenwichtsstand) en periode gebruikt.
Welk getal in deze formule stelt de evenwichtsstand voor? En de amplitude?

verder | terug