Periodieke functies > Sinusoïden
12345Sinusoïden

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • de grafieken van `y=a*sin(b(x+c))+d` en `y=a*cos(b(x+c))+d` tekenen en daarbij de begrippen periode, amplitude, evenwichtsstand gebruiken;

  • de vergelijkingen `a*sin(b(x+c))+d=p` en `a*cos(b(x+c))+d=q` systematisch oplossen.

Voorkennis:

  • de grafieken van `y=sin(x)` en `y = cos(x)` tekenen met `x` in radialen;

  • de vergelijkingen `sin(x) = c` en `cos(x) = c` oplossen als `c` een constante is;

  • de periodiciteit van deze grafieken toepassen, met name bij exacte waarden van sin en cos.

verder | terug