Periodieke functies > Sinusoïden
12345Sinusoïden

Testen

Opgave T1

Bepaal van de functies de periode, de amplitude, de evenwichtsstand en de horizontale verschuiving ten opzichte van .

a

b

Opgave T2

Gegeven is de functie door op .

a

Bereken algebraïsch alle nulpunten van de grafiek van .

b

Los op .

verder | terug