Periodieke functies > Sinusoïden
12345Sinusoïden

Testen

Opgave T1

Bepaal van de functies de periode, de amplitude, de evenwichtsstand en de horizontale verschuiving ten opzichte van `y=sin(x)` .

a

`y=4 sin(4 pi x)`

b

`y=6 +2 cos(x+8 )`

Opgave T2

Gegeven is de functie `f` door `f(x)=0,5 sin(0,5 pi (x-3))` op `[0, 10]` .

a

Bereken algebraïsch alle nulpunten van de grafiek van  `f` .

b

Los op `f(x) < 0,25` .

verder | terug