Periodieke functies > Periodieke modellen
12345Periodieke modellen

Toepassen

Een reuzenrad bevat de stoeltjes en . Stoeltje draait op een afstand van  meter van de as in de rondte, stoeltje op een afstand van  meter. De as van het reuzenrad bevindt zich op  meter boven de grond. Bekijk de getekende situatie. Het reuzenrad draait in seconden één keer rond. Op heeft stoeltje een kwartcirkel vanaf de grond gedraaid. Het reuzenrad draait tegen de wijzers van de klok in.

Opgave A1

Bekijk de beschrijving van de stoeltjes in een draaiend reuzenrad.

a

Bekijk de figuur. Bereken bij deze stand de hoogte van de stoeltjes en ten opzichte van de grond.

b

Stel een passend functievoorschrift op voor de hoogte van stoeltje en ook van stoeltje .

Opgave A2

Bekijk nog eens goed de gegevens van stoeltje .

a

Hoe hoog staat stoeltje op tijdstip ? Geef je antwoord in meter. Rond indien nodig af op twee decimalen.

b

Hoeveel seconden zit je in stoeltje elk rondje boven de meter?

verder | terug