Periodieke functies > Periodieke modellen
12345Periodieke modellen

Toepassen

Een reuzenrad bevat de stoeltjes `C` en `D` . Stoeltje `C` draait op een afstand van `4`  meter van de as in de rondte, stoeltje `D` op een afstand van `8`  meter. De as van het reuzenrad bevindt zich op `10`  meter boven de grond. Bekijk de getekende situatie. Het reuzenrad draait in `8` seconden één keer rond. Op `t=0` heeft stoeltje `D` een kwartcirkel vanaf de grond gedraaid. Het reuzenrad draait tegen de wijzers van de klok in.

Opgave A1

Bekijk de beschrijving van de stoeltjes in een draaiend reuzenrad.

a

Bekijk de figuur. Bereken bij deze stand de hoogte van de stoeltjes `C` en `D` ten opzichte van de grond.

b

Stel een passend functievoorschrift op voor de hoogte van stoeltje `D` en ook van stoeltje `C` .

Opgave A2

Bekijk nog eens goed de gegevens van stoeltje `C` .

a

Hoe hoog staat stoeltje `C` op tijdstip `t=1413,25` ? Geef je antwoord in meter. Rond indien nodig af op twee decimalen.

b

Hoeveel seconden zit je in stoeltje `C` elk rondje boven de `12` meter?

verder | terug