Periodieke functies > Periodieke modellen
12345Periodieke modellen

Testen

Opgave T1

Functie `f` met voorschrift `f(x)` heeft een sinusvormige grafiek met een minimum in het punt `(20 ,300 )` en een eerstvolgend maximum in het punt `(32 ,400 )` .

a

Maak een schets van deze grafiek met `x` van `0` tot `60` .

b

Stel een passend functievoorschrift op.

c

Bereken `f(50 )` , `f(51 )` en `f(52 )` .

d

Los exact op: `f(x)=325` .

Opgave T2

Stel bij deze sinusoïde twee passende functievoorschriften op.

verder | terug