Periodieke functies > Periodieke modellen
12345Periodieke modellen

Testen

Opgave T1

Functie met voorschrift heeft een sinusvormige grafiek met een minimum in het punt en een eerstvolgend maximum in het punt .

a

Maak een schets van deze grafiek met van tot .

b

Stel een passend functievoorschrift op.

c

Bereken , en .

d

Los exact op: .

Opgave T2

Stel bij deze sinusoïde twee passende functievoorschriften op.

verder | terug