Periodieke functies > Periodieke modellen
12345Periodieke modellen

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier de grafiek van de hoogte van het zeewater bij Harlingen op een zekere dag.

Noem `h` de hoogte het water in centimeter en `t` de tijd in uren.

Je kunt deze periodieke grafiek bij benadering opvatten als een sinusoïde.

a

Hoe groot zijn de periode, de amplitude en de evenwichtsstand van deze sinusoïde dan ongeveer?

b

Welke formule kun je opstellen voor deze sinusoïde?

c

Voorspel met je formule de waterstand om 6:00 uur de volgende dag.

verder | terug