Periodieke functies > Periodieke modellen
12345Periodieke modellen

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • bij een getekende sinusoïde de formule opstellen;

  • sinusoïden gebruiken als model voor een periodiek verschijnsel.

Voorkennis:

  • de grafiek van een sinusoïde (zowel met sin als cos) tekenen en bijbehorende vergelijkingen en ongelijkheden oplossen;

  • de periode, de amplitude, de evenwichtslijn en de horizontale verschuiving van een sinusoïde aflezen uit de formule, dan wel uit de grafiek.

verder | terug