Periodieke functies > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave T1
a

Voer in:

Assen bijvoorbeeld:

b

Opgave T2
a

b

c

d

e

Opgave T3

I:
II:
III:

Opgave T4

De amplitude van de grafiek van de gegeven functie is . De amplitude van de getijdenbeweging varieert van tot m.

De gemiddelde waterhoogte onder normale omstandigheden is m. De gemiddelde hoogte onder niet-normale omstandigheden is m.

De dijk zou minimaal een hoogte van m moeten hebben.

Opgave T5
a

en dat is dagen, uur en minuten.

b

geeft .

Hieruit volgt: en dus .

Dus op 28 januari 2017.

c

22 februari (van 0:00 uur tot 24:00 uur) ligt tussen en .

Uit de grafiek blijkt dat dan afneemt van naar .

Dus de schijngestalten zitten tussen laatste kwartier en nieuwe maan.

Opgave T6
a

bacteriën

b

Maak met GeoGebra, Desmos of een grafische rekenmachine de grafiek van .

Je kiest waarden voor , bijvoorbeeld tussen en in één decimaal nauwkeurig.

Bij ligt de grafiek geheel onder de -as, bij komt hij ook boven de -as. Dus vanaf komt de drijver af en toe boven water.

Opgave A1Stekelbaarsjes
Stekelbaarsjes
a

, dus de periode is maanden.

b

Op 15 september is .

, dus stekelbaarsjes.

c

en .

Dus stekelbaarsjes.

d

De evenwichtsstand is en de amplitude is .

Het maximaal aantal stekelbaarsjes is .

Dat aantal wordt een kwart periode na bereikt, dus op . Dat is half november.

Opgave A2Eb en vloed
Eb en vloed
a

Je vindt achtereenvolgens: 4:45, 4:55, 4:55, 4:50, 5:00 en 4:56 uur.

Gemiddeld is dat 4:53,5 uur. Dat wijkt niet meer dan twee minuten af.

b

De snelste stijging vindt plaats op het passeren van de evenwichtsstand van laag naar hoog water. Dat gebeurt als uur.

c

Omdat het tussenliggende dalende deel een totaal andere periode heeft.

d

De periode is uur.

Dus is en .

e

Op juli 1989 omstreeks 8:00 uur 's ochtends zit je in de stijging van cm naar , dus cm. Die stijging vindt plaats in uur tijd en dit zijn tijdvakken van minuten.
Van 4:40 tot 5:30 (eerste tijdvak) is de stijging cm.
Van 5:30 tot 6:20 (tweede tijdvak) is de stijging cm.
Van 6:20 tot 8:00 (derde en vierde tijdvak) is de stijging cm.
Totale waterhoogte om 8:00 is cm.

Opgave A3Prooi- roofdiercyclus
Prooi- roofdiercyclus
a

, dus maanden.

b

De evenwichtsstand is en de amplitude is .

Het maximale aantal prooidieren is en het minimale aantal prooidieren is .

c

is de eerste keer minimaal op driekwart periode na , dat is als maanden.

d

.

e

Antwoord.

verder | terug