Periodieke functies > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave T1
a

Voer in:

Assen bijvoorbeeld:

b

Opgave T2
a

b

c

d

e

Opgave T3

I:
II:
III:

Opgave T4

De amplitude van de grafiek van de gegeven functie is . De amplitude van de getijdenbeweging varieert van tot m.

De gemiddelde waterhoogte onder normale omstandigheden is m. De gemiddelde hoogte onder niet-normale omstandigheden is m.

De dijk zou minimaal een hoogte van m moeten hebben.

Opgave T5
a

en dat is dagen, uur en minuten.

b

geeft .

Hieruit volgt: en dus .

Dus op 28 januari 2017.

c

22 februari (van 0:00 uur tot 24:00 uur) ligt tussen en .

Uit de grafiek blijkt dat dan afneemt van naar .

Dus de schijngestalten zitten tussen laatste kwartier en nieuwe maan.

Opgave T6
a

bacteriën

b

Maak met GeoGebra, Desmos of een grafische rekenmachine de grafiek van .

Je kiest waarden voor , bijvoorbeeld tussen en in één decimaal nauwkeurig.

Bij ligt de grafiek geheel onder de -as, bij komt hij ook boven de -as. Dus vanaf komt de drijver af en toe boven water.

Opgave A1Faseverschil tussen spanning en stroom bij een condensator
Faseverschil tussen spanning en stroom bij een condensator
a

Ga uit van de structuur: , waarbij de kentallen , , en in de grafieken kunnen worden afgelezen. Hieruit volgt:

.

b

Het faseverschil is , ofwel rad, ofwel periode.

c

Het faseverschil is terug te vinden in de vergelijkingen!

d

Ga nu uit van de structuur: . Hieruit volgt:
en .

e

Het klopt nog steeds.

Opgave A2De manen van Jupiter
De manen van Jupiter
a

Doen.

b

Omlooptijd Callisto is dagen.

c

Ganymedes: .

d

Ganymedes zit achter Jupiter als hij van west naar oost beweegt en . geeft . geeft . Ganymedes gaat achter Jupiter op bijvoorbeeld en komt er dan weer achter weg op . Ganymedes zit dus ongeveer dagen achter Jupiter.

verder | terug