Modelleren > Een model opstellen
1234Een model opstellen

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • werken met wiskundige modellen in eenvoudige situaties;

  • de stappen herkennen die bij het construeren van een wiskundig model horen;

  • het stellen van goede vragen gebruiken om een model te construeren.

Voorkennis:

  • werken met allerlei functies;

  • meetkundige technieken zoals de stelling van Pythagoras, werken met gelijkvormigheid, met sinus, cosinus, tangens.

verder | terug