Modelleren > Optimaliseren
1234Optimaliseren

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • modelleren gebruiken bij problemen waarbij het gaat om een maximale of een minimale waarde.

Voorkennis:

  • werken met functies en hun afgeleiden, alle differentieerregels;

  • werken met wiskundige modellen in eenvoudige situaties;

  • de stappen herkennen die bij het construeren van een wiskundig model horen;

  • het stellen van goede vragen gebruiken om een model te construeren.

verder | terug