Modelleren > Optimaliseren
1234Optimaliseren

Testen

Opgave T1

Op rechthoekige vellen papier van `1` m2 worden foto’s afgedrukt om posters te maken. Om de foto blijft een rand wit: aan de onderkant een strook van `2`  dm breedte, aan de andere drie randen stroken van `1` dm breedte.
Bij welke afmetingen van de poster wordt de oppervlakte van het bedrukte deel zo groot mogelijk?

a

Maak een schets van de situatie met de gegevens er in.

b

Los het geschetste probleem op.

Opgave T2

Iemand bouwt in zijn schuur een rechthoekige opbergbak met bodem en zonder deksel. De breedte van de bak moet `6` dm worden, meer ruimte is er niet. De inhoud van de bak moet `1` m3 worden. De diepte en de hoogte van de bak kunnen nog variëren.

Bij welke diepte en welke hoogte wordt de totale oppervlakte van de bak minimaal? (Dan zijn waarschijnlijk de materiaalkosten het laagst.) Geef je antwoord in cm nauwkeurig.

verder | terug