Modelleren > Optimaliseren
1234Optimaliseren

Toepassen

ENG-variant.

Opgave A1

Bekijk het verhaal over de wet van Hooke hierboven.
Bedenk dat een massa `m` in kg een kracht van `F = m*g` N op de veer uitoefent. Hierin is `g ~~ 9,8` de gravitatieconstante.

a

Je hangt aan een veer met veerconstante `2,4` N/mm een gewicht van `5` kg.
Hoe groot is de uitrekking van deze veer in mm?

b

Laat zien dat voor de uitrekking van deze veer de formule `u ~~ 4,1*m` geldt.

c

Hoe ziet de grafiek bij de formule `u ~~ 4,1*m` er uit?

d

Welke massa heeft een gewicht dat een uitrekking van `3` cm veroorzaakt?

Opgave A2

ENG-variant.

a

Opdracht 1.

b

Opdracht 2.

verder | terug