Modelleren > Dynamische modellen
1234Dynamische modellen

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • werken met dynamische modellen in eenvoudige situaties;

  • discrete dynamische modellen doorrekenen;

  • enkele handreikingen voor het opstellen van een discreet dynamisch model.

Voorkennis:

  • werken met wiskundige modellen in eenvoudige situaties, de modelcyclus;

  • werken met formules, veranderingen, toenames en differentiequotiënten.

verder | terug