Modelleren > Dynamische modellen
1234Dynamische modellen

Verkennen

Opgave V1

Griep is een besmettelijke ziekte die van mens tot mens wordt overgedragen. Als de griep opduikt is er sprake van gezonde mensen, zieke mensen en mensen die ziek zijn geweest maar beter zijn geworden. Alleen zieke mensen steken gezonde mensen aan. De gemiddelde ziekteduur is `4` dagen, daarna ben je geruime tijd immuun geworden. Je begint op een bepaalde dag met `100.000` personen waarvan er `100` ziek en `500` immuun zijn. Hoe verloopt het aantal zieken per dag, hoeveel is dit maximaal?

Probeer zelf een oplossing te verzinnen.

verder | terug