Modelleren > Dynamische modellen
1234Dynamische modellen

Theorie

Onder een dynamisch model versta je een rekenmodel waarin de variabelen afhangen van de tijd. Het beschreven model van een griepepidemie is daarvan een goed voorbeeld. De variabelen `G` (aantal gezonde personen), `Z` (aantal zieke personen) en `I` (aantal personen dat immuun is geworden, dus beter is geworden na de griep te hebben gehad) hangen alle drie af van de tijd `t` .
De tijd wordt in stappen van telkens `Delta t = 1` dag doorlopen. Daarom heet dit wel een discreet dynamisch model. In dit model loopt de tijd dus niet in vaste stappen door. Dit in tegenstelling tot een continu dynamisch model, waarin de tijd vloeiend doorloopt.

verder | terug