Modelleren > Onderzoeksopdrachten
1234Onderzoeksopdrachten

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan aan die opleiding aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • onderzoeksopdrachten uitvoeren.

Voorkennis:

  • werken met wiskundige modellen in eenvoudige situaties;

  • de stappen herkennen die bij het construeren van een wiskundig model horen;

  • het stellen van goede vragen gebruiken om een model te construeren.

verder | terug