Modelleren > Onderzoeksopdrachten
1234Onderzoeksopdrachten

Uitleg

Het is nu de bedoeling dat je zelf wat complexere opdrachten aanpakt.
Dit worden onderzoeksopdrachten genoemd.
In dergelijke opdrachten wordt een situatie beschreven waarin de wiskunde je kan helpen bij het vinden van een geschikte oplossing. Welke wiskunde dat is en hoe die oplossing tot stand kan komen, moet je zelf onderzoeken. Denk daarbij aan de modelleercyclus en de lijst met mogelijke vragen om je te helpen.

Omdat het de bedoeling is dat je hier zelf onderzoek doet, vind je geen uitgebreide antwoorden bij deze opgaven!

verder | terug