Meetkunde in 3D > Doorsneden construeren
12345Doorsneden construeren

Oefenen

Opgave 7

Neem het regelmatige driezijdige prisma `ABC.DEF` over en teken de doorsnede van het vlak door `P` , `Q` en `R` . Geef een beschrijving van de constructie.

Opgave 8

Neem de piramide over en teken de doorsnede van het vlak door `P` , `Q` en `C` en de regelmatige vierzijdige piramide `T.ABCD` . Geef een beschrijving van de constructie.

Opgave 9

Van de achtkanter `ABCD.EFGH` is het grondvlak `ABCD` een vierkant van `4` bij `4` , de hoogte `4` en het bovenvlak `EFGH` een vierkant met diagonalen van `2` eenheden. In deze achtkanter is een horizontale doorsnede getekend door het midden van alle opstaande ribben.

a

Teken deze doorsnede op ware grootte. Laat zien hoe je daarbij te werk gaat.

b

Bereken de totale omtrek van deze doorsnede.

Opgave 10

Bekijk prisma `ABC.DEF` waarvan twee grensvlakken vierkant zijn. Deze vierkanten hebben zijden van `4` cm. Verder is gegeven: `∠BAC=90^@` , `BG=1` en `CH=1` .

a

Teken de doorsnede van vlak `GHD` en het prisma op ware grootte.

b

Bereken de grootte van de hoeken van driehoek `GHD` in één decimaal nauwkeurig.

c

Neem de figuur over en teken de snijlijn van vlak `GHD` met het vlak waarop het grondvlak `ABC` ligt.

Opgave 11

In deze balk `ABCD.EFGH` is `P` het midden van `EF` en ligt `Q` op `CG` zo, dat `CQ:QG=4:1` .

Neem de balk over en teken de doorsnede van het vlak `APQ` en de balk. Geef een beschrijving van de constructie.

Opgave 12

Gegeven is een piramide `ABCDEF.T` met een regelmatige zeshoek als grondvlak. Zie ook de figuur. Punt `P` ligt op `AT` , punt `Q` ligt op `TC` en punt `R` op `TE` . Teken de doorsnede door de punten `P` , `Q` en `R` . Licht je antwoord toe.

verder | terug