Meetkunde in 3D > Doorsneden construeren
12345Doorsneden construeren

Theorie

Een doorsnede van een ruimtelijke figuur is de vlakke figuur die wordt gevormd door alle snijlijnen van de ruimtelijke figuur met een vlak.

Bij het tekenen van een doorsnede gebruik je:

  • Door drie punten bestaat één vlak.

  • Door twee snijdende lijnen bestaat één vlak.

  • Door twee verschillende evenwijdige lijnen bestaat één vlak.

  • Door een lijn en een punt niet op die lijn bestaat één vlak.

  • Als lijnen elkaar kruisen liggen ze niet in één vlak.

Bekijk de kubus. `P` en `Q` zijn de middens van de ribben waarop ze liggen. De vierhoek `APGQ` is een doorsnede van de kubus omdat `AP` en `QG` evenwijdig zijn.

Soms wil je de doorsnede op ware grootte of op schaal tekenen. Dan moeten alle hoeken hun werkelijke grootte hebben en alle zijden hun werkelijke lengte (op schaal).

verder | terug